maatschappelijkwerk,mw,advies,maatschappelijkwerker,hulpverlening,nood,rode kruis,mcw,inburgering,onderwijs,mediation,communicatie,bemiddeling,kracht,utrecht,driebergen
maatschappelijkwerk,mw,advies,maatschappelijkwerker,hulpverlening,nood,rode kruis,mcw,inburgering,onderwijs,mediation,communicatie,bemiddeling,kracht,utrecht,driebergen
Home »
Over ons »
Coaching in het werk »
Social coaching »
Werkwijze »
Team »
Pers »
Publicaties »
Contact »
Links »
maatschappelijkwerk,bunnik,mw,advies,maatschappelijkwerker,hulpverlening,nood,rode kruis,mcw,inburgering,onderwijs,mediation,communicatie,bemiddeling,kracht,utrecht,driebergen
Wie is Anneke Tilanus

Anneke is gediplomeerd Maatschappelijk werker, met een specialisatie op het gebied van ouderenzorg, vereenzaming en allochtonenintegratie. Voordat zij de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening ging volgen heeft zij brede ervaring opgedaan in ziekenhuizen en verpleeghuizen, waarbij de psychosociale aspecten van de verzorging voorop stonden. Zij is opgenomen in het Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk werkers.

Drs Wim Spangenberg
Wim is psycholoog met een brede ervaring op het gebied van arbeid en gezondheid, waarbij de aandacht zowel gericht kan worden op arbeidsgerelateerde factoren als op achterliggende persoonlijke factoren. Aan de ene kant kan de begeleiding typisch therapeutische gericht zijn (persoonlijke beleving, gedragsverandering), aan de andere kant ook coachingsgericht (klankbord, stimulerend, reductie van onzekerheid). Doelstelling van begeleiding is doorgaans gericht op het vinden van een juiste richtlijn in het eigen gevoel en het daardoor realiseren van een versterking van de eigen persoonlijkheid en onafhankelijkheid. Wim Spangenberg is lid van het Nederlands Instituut van Psychologen.

Gerrie Stevenhagen
Gerrie is verpleegkundige met brede ervaring in een academisch ziekenhuis en gespecialiseerd in oncologie. Daarnaast is zij als docent werkzaam geweest in diverse velden van de gezondheidszorg. In haar werk als oncologie verpleegkundige heeft ze ervaren hoe belangrijk het is om, naast de medisch gerichte benadering te kijken naar de mens als geheel. Zo is zij ge´nteresseerd geraakt in aanvullende therapievormen in samenhang met de reguliere behandeling. Zij is actief betrokken geweest bij de oprichting en het co÷rdineren van een inloophuis voor mensen die direct of indirect te maken hebben met kanker. Zij is lid van TTN (Therapeutic Touch Netwerk) en de BER (Bond van Europese Reflexologen).

Maatschappelijk werk-Coaching-Counceling-Sociale hulpverlening-Driebergen-Utrecht
 
Deze site is gemaakt door ICT Makelaars.nl