maatschappelijkwerk,mw,advies,maatschappelijkwerker,hulpverlening,nood,rode kruis,mcw,inburgering,onderwijs,mediation,communicatie,bemiddeling,kracht,utrecht,driebergen
maatschappelijkwerk,mw,advies,maatschappelijkwerker,hulpverlening,nood,rode kruis,mcw,inburgering,onderwijs,mediation,communicatie,bemiddeling,kracht,utrecht,driebergen
Home »
Over ons »
Coaching in het werk »
Social coaching »
Werkwijze »
Team »
Pers »
Publicaties »
Contact »
Links »
maatschappelijkwerk,bunnik,mw,advies,maatschappelijkwerker,hulpverlening,nood,rode kruis,mcw,inburgering,onderwijs,mediation,communicatie,bemiddeling,kracht,utrecht,driebergen
Dienstverlening

In een (kostenloos) kennismakingsgesprek, gaan we samen na of ik iets voor u kan betekenen en zo ja, dan maken we een plan voor volgende stappen. Als tijdens dit kennismakingsgesprek blijkt dat er andere instanties of personen meer toegerust zijn om u te helpen uw problemen aan te pakken, dan zal daarnaar verwijzen worden.

De bedoeling is altijd te komen tot een kortdurend begeleidingstraject. De invulling daarvan wordt individueel bepaald. Dat kan zijn in de vorm van een aantal gesprekken, stress-reductie oefeningen of een empowerment traject.

Als voorbeeld staat hieronder de opzet van een gesprekkentraject:
In het eerste gesprek na de kennismaking proberen we samen de problemen zo goed mogelijk in kaart te brengen en af te bakenen. We spreken ook af wat we samen willen bereiken.

In het tweede gesprek gaan we de problemen opsplitsen in overzichtelijke delen. Daarna gaan we prioriteiten stellen en oplossingsrichtingen bedenken

In de volgende gesprekken proberen we zo veel mogelijk deelproblemen op te lossen, of ten minste uit te werken hoe u ze zelf kunt oplossen. Daar staat ons motto "door eigen kracht" centraal.

In het laatste gesprek gaan we oogsten: Wat hebben we bereikt en is dat voldoende? Staan er nog problemen open, en zo ja heeft u voldoende nieuwe kracht en energie opgedaan om die zelf tot een oplossing te brengen?

In principe worden deze gesprekken gevoerd in mijn praktijk. Maar uniek in mijn dienstverlening is dat, als u niet in staat bent naar mijn praktijk te komen (bijvoorbeeld bij ziekte of invaliditeit), ik u thuis kan bezoeken.

Blijkt in de loop van de gesprekken alsnog dat andere competenties nodig zijn dan ik kan bieden, dan kan ik een beroep doen op een netwerk met specialistische kennis, o.a. een psycholoog met veel ervaring op het gebied van arbeidsgerelateerde problemen en een verpleegkundige met veel ervaring op het gebied van leren omgaan met kanker (bij uzelf of in uw naaste omgeving. Ook kan opnieuw overwogen worden of een verwijzing naar een andere hulpverlener meer in uw belang is.

Alles wat u met mij bespreekt is strikt vertrouwelijk. Ik heb beroepshalve een geheimhoudingsplicht. Voor overleg met andere hulpverleners zal ik altijd eerst uw toestemming vragen.

Aan zo'n begeleidingstraject zijn natuurlijk kosten verbonden. Per gesprek van 60 minuten reken ik EUR 60,00. Als u een gesprekkencyclus van 5 gesprekken bij vooruitbetaling ineens voldoet, dan betaalt u EUR 275,00. Als er meer dan 5 gesprekken nodig zouden zijn betaalt u voor die extra gesprekken EUR 55,00 per uur.

Bij inschakeling van andere hulpverleners kunnen andere tarieven gelden, die op dat moment met u besproken zullen worden door betreffende hulpverleners.

Mogelijk kunt u op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) de kosten middels een Persoonsgebonden Budget (PGB) (deels) vergoed krijgen. Hierover kunt u contact opnemen met uw gemeente. Aangezien de regels per gemeente verschillen is hier geen algemene regel voor te geven.

maatschappelijkwerkster,maatschappelijkwerk,driebergen,bunnik,utrecht,zeist,ouderen,hulpverlening,begeleiding
Maatschappelijk werk-Coaching-Counceling-Sociale hulpverlening-Driebergen-Utrecht
 
Deze site is gemaakt door ICT Makelaars.nl