maatschappelijkwerk,mw,advies,maatschappelijkwerker,hulpverlening,nood,rode kruis,mcw,inburgering,onderwijs,mediation,communicatie,bemiddeling,kracht,utrecht,driebergen
maatschappelijkwerk,mw,advies,maatschappelijkwerker,hulpverlening,nood,rode kruis,mcw,inburgering,onderwijs,mediation,communicatie,bemiddeling,kracht,utrecht,driebergen
Home »
Over ons »
Coaching in het werk »
Social coaching »
Werkwijze »
Team »
Pers »
Publicaties »
Contact »
Links »
maatschappelijkwerk,bunnik,mw,advies,maatschappelijkwerker,hulpverlening,nood,rode kruis,mcw,inburgering,onderwijs,mediation,communicatie,bemiddeling,kracht,utrecht,driebergen
Coaching Counceling en Maatschappelijk werk

Coaching is op de persoon van de client gericht. Hierbij gaat het om zelfontplooiing in relaties, werk of andere levensgebieden. Een coachingstraject biedt een steun in de rug bij wat men wil bereiken in een door de client zelf uitgezet traject.

Counceling is ook op de persoon gericht, maar niet zo zeer gericht op het functioneren, maar meer op het psychologische vlak: inzicht krijgen in (levens)vragen; denk aan vragen over het nut van het eigen bestaan, waar naar toe te willen in het leven, een gevoel van niet gelukkig zijn of onzekerheid of men 'goed bezig is'.

Maatschappelijk werk legt het accent op het helpen van de client in zijn/haar wisselwerking met de omgeving. Dat houdt ook in dat je namens de client optreedt en eventueel dingen regelt voor een client.

Binnen coaching is het hoogst uitzonderlijk dat de coach handelt namens de cliŽnt. Coaching werkt vanuit het principe dat de cliŽnt zelf handelt; de coach biedt via gesprekken begeleiding bij 'het doen' ("hoe kan je dat het beste aanpakken?"), maar 'doet' zelf niets voor de cliŽnt. Het gaat om de ontwikkeling van zelfredzaamheid.
Dit geldt ook bij counseling; zelfredzaamheid en de relatie tot de omgeving is ook binnen counseling van grote waarde. Alleen ligt het accent bij counseling meer op de 'innerlijke reflectie' en 'innerlijke groei'. Denk hierbij aan het beter leren kennen van jezelf, aan het leren omgaan met de eigen (negatieve) emoties en aan het leren omgaan met persoonlijke problemen en vragen. Een counseler heeft meer een klankbordfunctie en stimuleert client zelf gewenste veranderingen te realiseren. Zelf doen staan wel voorop. Maatschappelijk werk biedt juist actieve begeleiding bij het feitelijk doen. Binnen het maatschappelijk werk is het dan ook niet ongebruikelijk dat er soms wordt gehandeld voor/namens de cliŽnt (bijvoorbeeld hulp bij het invullen van formulieren of bij het aanvragen van voorzieningen zoals een uitkering b.v.).

maatschappelijkwerkster,maatschappelijkwerk,driebergen,bunnik,utrecht,zeist,ouderen,hulpverlening,begeleiding
Maatschappelijk werk-Coaching-Counceling-Sociale hulpverlening-Driebergen-Utrecht
 
Deze site is gemaakt door ICT Makelaars.nl